Učenike drugog razreda medijskih tehničara Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok u petak 16.11.2018.službeno je posjetila psihologinja Martina Goluban kako bi im održala prezentaciju o karakteristikama projekta. Učenici su iskazali veliki interes za dotičnu temu te su sudjelovali u konstruktivnim raspravama. / piše: Tamara Bilankov, magistrica animiranog filma, novih medija i komparativne književnosti, ŠUDIGO Zabok