Upravo zbog različitosti područja u kojima se darovitost može pojavljivati, za identifikaciju se koriste mnogi izvori informacija. Nema univerzalne metode identifikacije jer postoje različite vrste i kategorije darovitosti pa se postupci identifikacije primjenjuju prema tipu darovitosti. Najbolje strategije identifikacije su one koje se oslanjaju na višestrukim kriterijima.
Te se informacije prikupljaju iz višestrukih izvora, a u literaturi se ističu razne identifikacijske metode koje se mogu kombinirati, kao što su: nominacija od strane roditelja, vršnjaka, nastavnika ili samonominacija, rezultati na različitim natjecanjima, testiranje u skladu s godinama ili razini darovitosti, testovi kreativnosti, testovi inteligencije i ostali testovi za mjerenje sposobnosti, skale procjena, intervjui, školske ocjene itd.