Često se identifikacija darovitosti pretjerano temelji na otkrivanju opće intelektualne sposobnosti, a zanemaruje ostale vrste inteligencije i njezinu višeslojnost i dinamičnost, što smo utvrdili u prethodnom poglavlju. No standardizirani testovi, koji su tradicionalno najviše primjenjivana metoda, neće nam razotkriti ostale specifične sposobnosti pa je korisno u svrhu dobivanja višedimenzionalne slike darovitosti ili talenta, uz kombinaciju i nadopunu rezultata različitim drugim metodama, osvrnuti se i na učenički portfolio, projekte na kojima rade s ostalim učenicima i sl., što nam može dati kompletniju sliku darovitosti (Coleman, 2003).
Opasnost od pogreške u identifikaciji nije u pogrešnom broju identificiranih, nego u broju onih koji jesu daroviti, a nisu prepoznati kao takvi
Najčešće u neprepoznatljive kategorije učenika spadaju učenici iz kulturno ili jezično drugačijih obitelji, djeca iz nepovoljne obiteljske situacije te učenici s poteškoćama u razvoju. Sekulić-Majurec (1998) ističe kako je manje pogrešno u grupu darovitih uvrstiti nedarovitog učenika, nego nekog darovitog učenika ne proglasiti darovitim i uskratiti mu poticaje za razvoj darovitosti.
Više štete nego koristi uzrokuje neusklađenost identifikacije i programa za darovite.
Spajanje rezultata različitih metoda u jedan rezultat ne daje valjani rezultat (Coleman, 2003). Istu opasnost naglašava i Osborn (1998): rezultat na jednom testu inteligencije ne može se pretvoriti u rezultat na drugom testu inteligencije.