Unatoč sve većem zalaganju nastavnika te kontinuiranim usavršavanjima u području darovitosti, u Hrvatskim je školama darovitost još uvijek malo prepoznata. Još uvijek nema puno pomaka, u našim školama se događa da dio darovite djece i dalje nije prepoznat pa njihov potencijal ostaje nerazvijen. Cvrtila (2014) u svom članku iznosi zanimljivu činjenicu:
“Dok u mnogim europskim zemljama postoje veliki centri koji se bave istraživanjem darovitosti i pomažu darovitima da što više iskoriste svoju osobitost, hrvatsko Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uopće ne raspolaže podacima koliko je darovite djece u našim osnovnim i srednjim školama.”
U istom članku navodi kako je do pomaka ipak došlo. Prvi korak je bio donošenje Nacrta Pravilnika kojim se uređuje rad s darovitim učenicima u osnovnoj i srednjoj školi 2014. godine, jer su do tada bili na snazi stari pravilnici, npr. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika iz 1990. godine. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u članku 63. nalaže svim školama u Hrvatskoj obvezu uočavanja, praćenja i poticanja darovitih učenika.
Stručna služba bi trebala provoditi kontinuirano prepoznavanje darovitih učenika, a škole osiguravati posebne programe, materijale, prostore i načine rada prilagođene ovoj skupini učenika (npr. rad s mentorom, individualizacija i diferencijacija rada, projektni rad, rad u skupinama, radionice, tečajevi, fleksibilnost nastavnih metoda, obogaćivanje nastavnog sadržaja itd.). Roditelji bi se također trebali upoznati sa što više značajki i informacija o darovitosti, kako bi bili što sposobniji pružiti pozitivan utjecaj na razvoj svog darovitog djeteta.
Lokalna zajednica pak bi trebala osvijestiti važnost razvoja pozitivnog stava prema darovitim učenicima te im otvoriti put za uključenje u različite državne i međunarodne programe za darovite učenike, ali i osigurati financijsku potporu te poticati lokalne udruge ili institucije koje se bave nekim od specifičnih područja.