Darovitost možemo podijeliti na dvije vrste:
Potencijalna darovitost
se odnosi na potencijal koji pojedinac ima, a koji omogućuje da se neke njegove sposobnosti razviju do stupnja da se može iskazati kao izrazito natprosječno postignuće. U osnovi se nalazi niz naslijeđenih predispozicija koje omogućuju da se neke sposobnosti pojedinca razviju više i bolje nego u većine drugih osoba.
Produktivna darovitost
kao glavni pokazatelj ima uspješnost u aktivnostima kojima se bavi dijete i u kojima je uspješnije od svojih vršnjaka. Djetetova darovitost se iskazuje u određenim produktima, tj. izrazito natprosječnom postignuću.
Djeca u ranoj dobi imaju uglavnom potencijalnu darovitost koju još ne iskazuju i zato se preporuča gotovo svako dijete predškolske dobi tretirati kao potencijalno darovito dijete i osigurati mu odgoj i obrazovanje koje će maksimalno poticati razvoj njegovih potencijala
Tamo gdje najviše možemo odgojno utjecati je upravo ovaj prostor između potencijalne i produktivne darovitosti. O ovim odgojnim utjecajima uvelike ovisi koji će se i koliki dio potencijala iskazati kroz iznimna postignuća koja određuju darovitost pojedinca