Svako dijete je jedinstveno, ali kod neke djece možemo opaziti da su nešto čine ili shvaćaju prije, više, brže, uspješnije, bolje, drugačije… od svojih vršnjaka. Često kažemo da su ovakva djeca napredna za svoju dob i najlakše ih je uočiti kroz usporedbu s vršnjacima. Ova djeca često po nečemu odskaču.
Kada se pitamo što je darovitost, moramo biti svjesni da postoji mnogo definicija, u znanstvenom svijetu čak 140! Definicije se razlikuju ovisno o teorijskim pristupima (vidi dio Teorijski pristupi darovitosti), a ovo su neke od njih:
Darovitost je sklop osobina koje omogućuju pojedincu da dosljedno postiže izrazito iznadprosječan uradak u jednoj ili više aktivnosti kojima se bavi. (Koren, 1988)
Darovita djeca su ona koja zbog svojih iznimnih sposobnosti mogu očekivati visoka postignuća , a identificirana su od stručnjaka. Ona pokazuju potencijal u nekom od sljedećih područja: opće intelektualne sposobnosti, specifične akademske sposobnosti, kreativne sposobnosti, sposobnosti vođenja i rukovođenja, umjetničke sposobnosti, psihomotorne sposobnosti. (Marland, 1971)
Daroviti đaci su oni koji se ističu ili svojim vrlo visokim stupnjem općeg intelektualnog razvoja ili pak izrazitim razvojem samo određenih sposobnosti koje ih, u odnosu na ostale đake, čine naprednijima. (Grgin, 1996)
Potrebno je naglasiti da razlikujemo pojam talenta i darovitosti. Darovitima smatramo one pojedince koji imaju visoko razvijene sposobnosti, a talentima one koji postižu visoka postignuća u nekim aktivnostima. (Gagne, 1985)
Dakle, talent je darovitost koja se izražava u nekim specifičnim područjima, npr. glazbeni, glumački, sportski, matematički talent.